Na osnovu najnovijih analiza ispravnosti vode za piće na javnim česmama u Kragujevcu, koje je obavio Institut za javno zdravlje, sedam uzorka su ispravna i bezbedna za upotrebu. To su česme u naseljima Šumarice, Divostin, Bubanj, Teferič, Beloševac, Ždraljica i Kapovac.

Sa druge strane, voda na 3 merna mesta mikrobiološki je neispravna za upotrebu. To su česme Košutnjak, Petrovac i Grujina česma.