Na Univerzitetu u Kragujevcu u drugom upisnom roku biće mesta za 1.166 budućih brucoša – 462 budžetska i 704 samofinansirajuća studenta. Slobodnih mesta ima na svim fakultetima, ali ne i na svim smerovima.

Kada su u pitanju fakulteti čije je sedište u Kragujevcu, uglavnom se radi o mestima za studente koji će školovanje morati sami da finansiraju, osim u slučaju Prirodno matematičkog fakulteta gde ima mesta za 103 budžetska i 7 samofinansirajućih studenata.

Najviše mesta ima na Ekonomskom fakultetu – 2 za budžetske i 218 za samofinansirajuće studente. Pravni fakultet popunio je sva budžeska mesta, pa će ponuditi 114 mesta za samofinansirajuće studente.

Na Fakultetu inženjerskih nauka za drugi rok preostalo je 25 mesta za budžetske i 9 za samofinansirajuće studente.

Fakultet medicinskih nauka u drugom roku moći će da upiše 11 samofinansirajućih studenata strukovnih studija – 2 strukovna fizioterapeuta i 9 strukovnih medicinskih sestara.

Na Filološko-umetničkom fakultetu mesta ima za 48 budžetskih i 72 samofinansirajuća studenta, pri tom se uglavnom radi o studijama filologije.

Iako je prema kalendaru Univerziteta u Kragujevcu drugi upisni rok trebalo da počne 22. avgusta i da traje do 23. septembra, prijavljivanje kandidata na konkurs za upis osnovnih studija na pojedinim fakultetima već je počeo. Na primer, na Pravnom fakultetu prijavljivanje kandidata počelo je 15. i trajaće do 17. avgusta. Na ostalim fakultetima će prijavljivanje početi krajem avgusta ili početkom septembra.