Grad Kragujevac nastavlja lane ustanovljenu praksu nedovoljno transparentnog donošenja odluka. Naime, građani Kragujevca i ove godine imaće samo jedan vikend da se upoznaju sa budžetom grada Kragujevca za 2020. godinu i daju svoje kometare i predloge.

Gradska uprava za finansije, 6. decembra, donela je Odluku o načinu upoznavanja građana sa Nacrtom odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu. Prema ovoj odluci predlog budžeta za narednu godinu biće istaknut na oglasnoj tabli organa Grada, sajtu grada Kragujevca, adresa: www.kragujevac.rs i oglasnim tablama mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, svoje sugestije na Nacrt odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu mogu dostaviti lično u pisanoj formi, Odeljenju za budžet – načelniku odeljenja g-đi Vesni Leković, kancelarija 436 u zgradi koju koriste organi Grada – Trg Slobode broj 3.

Ove primedbe mogu se dostaviti u petak 6.12.2019. godine toku radnog vremena, u subotu 7.12.2019. godine, nedelju 8.12.2019. godine i ponedeljak 9.12.2019. godine u periodu od 8 do 10 sati, kao i na e-mail adresu: vlekovic@kg.org.rs

Kako izgleda Nacrt odluke o budžetu grada za 2020. može se videti na ovom LINK-u.

Inače, da gradska uprava nije dovoljno transparentna u svom radu, zbog čega je grad Kragujevac dobio mnogo loših ocena u istraživanju organizacije Transparentnost Srbija, portal Pressek je već pisao (LINK). Od mogućih 100 poena, grad je osvojio svega 42.

Na listi od 145 gradova i opština Kragujevac se našao na 58 mestu, odnosno za 18 mesta niže nego prilikom prethodnog istraživanja.

Najniže ocene grad je dobio zbog lošeg organizovanja javnih rasprava o budžetu, i načina na koji se građani upoznaju sa trošenjem novca iz gradske kase. Rad organa grada Kragujevca u ovom domenu ocenjen je nulom.