Ove godine grad Kragujevac sufinansiraće realizaciju 53 projekta i manifestacija u kulturi, sredstvima iz budžeta grada, u visini od 28 miliona dinara

Ukupno je pristiglo 94 predloga od čega je Komisija posebnim aktom kao neblagovremene i nepotpune odbacila 16, dok su dva predlagača odustala. Ukupno su tražena sredstva u iznosu 86,1 milion dinara, a odobreno je 28 miliona dinara.

Nakon stručne analize i ocenjivanja Komisija je u skladu sa Pravilnikom donela Listu bodovanja i rangiranja programa, projekata i manifestacija sa predloženim iznosom finansijskih sredstava. Minimalan broj bodova koji je Komisija utvrdila kao nepohodan za dodelu sredstava je 40.

Najviše sredstava 10,7 miliona dinara opredeljeno je za „Arsenal fest”, zatim za operu „Imaneo” 1,3 miliona i manifestaciju „Susreću se sela Šumadije” za čiju je realizaciju odobreno milion dinara.

Za koncertnu sezonu Udruženja građana „Convivium musicum” i Udruženja Kragujevački orkestar odobreno je po 900.000.

Za 28. Internacionalni festival umetnika harmonike, 6. Internacionalni festival kamerne muzike „Convivium musicum” i 20. jubilarni Internacionalni džez festival iz budžeta grada biće izdvojeno po 800.000 dinara.

Ispod crte, odnosno sa manje od 40 bodova je 21 projekat, koji po mišljenju Komisije zavređuju pažnju, ali nisu u dovoljnoj meri obrazloženi, ubedljivi i ekonomični.

Novčana sredstva u iznosu od 1,8 miliona dinara raspodeliće se za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, bez javnog konkursa, koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i koji se nisu mogli unapred planirati.