Jabuke i kruške koje se prodaje na Kvantaškoj pijaci bezbedne su za upotrebu. Takođe, i uzorci kiselog kupusa, koji su tom prilikom uzeti sa pijace u Centu takođe su bezbedni za ishranu, pokazala je analiza Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Kod uzoraka voća vršena je mikrobiološka analiza na prisustvo pesticida i teških metala u njima, a kod kiselog kupusa kontrolisana je mikrobiološka ispravnost.

Na osnovu stručnog razmatranja ispitivanih parametara utvrđeno je da su svi ispitivani proizvodi zdravstveno ispravni i bezbedni za upotrebu.