Upis u državne vrtiće predškolske ustanove „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ u Kragujevcu nastavlja se od ponedeljka, 18. maja.

Zahtev za prijem deteta na celodnevni boravak u predškolsku ustanovu čiji je osnivač grad Kragujevac, podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta u pisanoj formi, na jedinstvenom obrascu od 18. maja, zaključno sa 9. junom 2020. godine, u kancelariji broj 4, u ulici Prvoslava Stojanovića 10, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.

Kako je rok za predaju zahteva elektonskim putem, preko linka www.euprava.gov.rs okončan 7. aprila 2020. godine, Komisija za prijem dece će kontaktirati roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike deteta radi podnošenja dopune neophodne dokumentacije (bez Zahteva za prijem deteta na celodnevni boravak u predškolsku ustanovu), koju će, takođe, moći da dostavljaju u periodu od 18. maja do 9. juna, u kancelariji broj 4, u ulici Prvoslava Stojanovića 10, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.

Prijem prijava i dokumentacije ustanove će organizovati uz poštovanje svih preporuka i instrukcija nadležnih državnih organa grada Kragujevca, kao i stručnih i radnih tela formiranih od strane Vlade Republike Srbije, za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19. Lica koja rade na prijemu, kao i lica koja predaju prijave i dokumentacije, u obavezi su da postupaju u skladu sa instrukcijom propisanom od strane direktora Ustanove, što podrazumeva obavezno nošenje zaštitne opreme – maske i rukavica.

Javni poziv za upis dece u pripremni predškolski program za radnu 2020/21. godinu, biće raspisan nakon završetka Jedinstvenog javnog konkursa za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac, odnosno nakon 9. juna 2020. godine. Tačan datum raspisivanja Javnog poziva za upis dece u pripremni predškolski program, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji, možete pronaći na interenet stranici PU Nada Naumović www.nadanaumovic.rs i PU Đurđevdan www.pudjurdjevdan.edu.rs.