Grad nema osnova da daje novac iz budžeta privatnim vrtićima, u momentu kada deca tamo ne borave. Ovo je suština odgovora gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, ali i Gradske uprave na navode kragujevačkog Udruženja privatnih predškolskih ustanova i pojedinih opozicionih stranaka, o delimičnom ukidanju subvencija privatnim vrtićima (Vidi LINK).

- Privatni vrtići nemaju status državnih vrtića, i neće nikada moći da ga imaju. Mi ne vršimo osnivačka prava nad njima da bismo mogli da im pomognemo. Njihov osnivač su privatna lica, oni treba svojim vrtićima da pomognu.

Sa druge strane oni mogu da koriste sve mere koje je država propisala. Svi znaju da će ovo da traje 3 meseca i da grad kreće da finansira posle tri meseca. Niko od njih nema problem sa finansijama. Problem je što bi oni želeli da grad sve plati da da novac da se sačuvaju njihova privatna preduzeća, rekao je gradonačelnik Radomir Nikolić.

Odlukom Gradskog veća o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice propisan je način i postupak za ostvarivanje navedenog prava. U praksi to znači da pravo na pokrivanje dela troškova imaju roditelji, odnosno staratelji, a ne privatne predškolske ustanove.

- U konkretnoj situaciji, privatni vrtići na neki način dovode javnost u zabludu ističući da su ukinute „subvencije”, što ne stoji jer oni nikada nisu ostvarivali pravo na subvencije, kao što ni roditelji nisu imali „subvencije” već pravo na nadnadu dela troškova, koje takođe nije ukinuto, niti može da bude ukinuto bez prestanka važenja rešenja kojim je navedeno pravo utvrđeno.

Svako dete koje ima mogućnost da pohađa predškolsku ustanovi u skladu sa Instrukcijom u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije Covid-19, od 5. maja 2020. godine, odnosno njihovi roditelji i dalje će pod istim uslovima da ostvaruju pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, navodi se u dopisu koji je stigao portalu Pressek.

Navedenom Odlukom takođe je propisana visina naknade koju Grad obezbeđuje roditeljima i za koje dane/situacije se ista ne nadoknađuje.

Naime, naknada dela troškova boravka dece (isto kao i kod državnih vrtića) ne vrši „za dane vikenda, državnih/verskih praznika, kao i u slučaju uvođenja ratnog ili vanrednog stanja, proglašenja vanredne situacije ili drugog poremećaja izazvanog višom silom (rekonstrukcija objekta, sanacije, adaptacije objekta, elementarne nepogode...), koji kao posledicu imaju prekid ili poremećaj rada ustanove i čijim delovanjem je izazvano odsustvo deteta bez volje roditelja“.

Instrukcije (LINK) koje su predškolskim ustanovama dali Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete i nauke predviđaju pak, da sve dok na teriotoriji Srbije bude vladala epidemija Covid-19 vrtići ne rade punim kapacitetom. U ovom momentu obdaništa su otvorena samo za decu čija su oba roditelja radno angažovana.

Inače, za boravak 2.260 dece u privatnim predškolskim ustanovama grad Kragujevac mesečno iz budžeta izdvaja oko 23 miliona dinara.