JKP „Šumadija“ u saradnji sa predstavnicima Saveta mesnih zajednica započela je rad na izradi novog programa prikupljanja i odvoženja smeća. Prvi korak u ovom poslu je definisanje pozicija za sabirna mesta u obodnim delovima grada, u kojima se smeće prikuplja i odvozi sa ovih mesta.

- Nov program odvoženja smeća će se bazirati na potrebama građana, sagledavanjem specifičnosti pojedinih naselja prema raspoloživim kapcitetima JKP Šumadije na principima efikasnosti i efektivnosti, rekao je Vitomir Nedeljković član Gradskog veća za lokalnu samoupravu.

Naime, nova dinamika odvoženja smeća, treba da unapredi tekuće stanje kako bi ova komunalna usluga bila kvalitetnija. Prva faza u izradi novog Programa je sačinjavanje sporazuma o formiranju sabirnih mesta na teritorijama mesnih zajednica sa kojih se smeće prikuplja na ovaj način. 

- Sam Program odvoženja smeća biće detaljniji nego do sada, građani će znati gde se tačno nalaze sabirna mesta, kao i vreme kada se smeće sa njih odvozi u skladu sa definisanom dinamikom. Ovakav program biće osnov za dalju optimizaciju ruta kojom se kreću kamioni smećari, dodaje Andrej Ilić, izvršni direktor sektora usluga u JKP „Šumadija”.

JKP „Šumadija” godišnje na deponiju u Jovanovcu preveze oko 50.000 tona komunalnog otpada. Radi se sa 11 novih kamiona smećara, autopodizačima, grajferima, kiperima, u tri smene.

Takođe, početkom marta usluga odovoženja kabastog otpada umesto dva puta godišnje, organizuje se svake prve i treće subote u mesecu.