Na tri lokacije u Kragujevcu - Đačkom trgu i pijacama Aerodrom i Bubanj, postavljene su nove reciklažne kante. Kragujevčani će u ove kante moći da odlože PET flaše, aluminijumske limenke i mešani otpad.

Inače, nove kante je postavilo JKP Šumadija u saradnji sa Apatinskom pivarom i kompanijom Sekopak.

- Postavkom reciklažnih mobilijara kompanije su želele da ubrzaju put ambalažnog otpada od kante do reciklažnog centra kako bi recikliran materijal što pre ponovo bio pretvoren u ambalažu. Mešanje ambalažnog sa drugom vrstom otpada, poput hrane, može da ugrozi proces reciklaže i zato je jako važno da građani čitaju šta piše na kantama i pravilno odlože ambalažni otpad, kažu u JKP Šumadija.

JKP Šumadija Kragujevac je uz pomoć Sekopaka poslala na reciklažu 930 tona ambalažnog otpada u prethodnoj godini.