Univerzitet u Kragujevcu raspisao je konkurs za upis 40 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija Sport, zdravlje i bioinženjering.

U pitanju su trogodišnje studije (180 ESPB) nakon kojih će diplomci steći zvanje analitičara i trenera u sportu.

Diplomirani studenti će steći sposobnosti, veštine i kompetencije za kvalitetan i odgovoran rad u sportskim kolektivima, institucijama, sportsko-rekreativnim i resornim organizacijama, kao i sposobnosti i veštine za dalje obrazovanje, pre svega, na master i doktorskim studijama.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija se mogu upisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, svih smerova i struka.

Na program će se upisivati isključivo samofinansirajući studenti. Školarina za domaće studente iznosi 100.000 dinara, a za strane studente 4.000 evra.

U okviru prijemnog ispita kandidati će polagati testove opšte informisanosti i motoričkih sposobnosti.

Prijavljivanje kandidata će se vršiti u periodu od 17.06.2024. godine do 26.06.2024. godine, u Centru za razvoj karijere, ul. Liceja Kneževine Srbije 1A, Kragujevac.

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Detaljnije informacije o konkursu i studijama možete naći na ovom LINK-u.