JKP Šumadija u Kragujevcu omogućila je kupovinu stanarskih karata uplatom na tekući račun 170-30009974000-36 kod UniCredit banke.

Uz uplatu, u pozivu na broj obavezno navesti registraciju vozila. Ukoliko stranka u pozivu na broj ne upiše ili pogrešno upiše podatke za registraciju vozila, sistem neće prepoznati uplatu.   

Da podsetimo, pravo na povlašćene parking karte (stanarske karte) imaju fizička lica koja imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja, u jednom od 8 sektora, pri čemu svoje pravo mogu koristiti samo u okviru svog sektora u kome se vrši kontrola i naplata parkiranja.