U prethodne tri godine na teritoriji Kragujvca ozakonjeno tek oko 1.500 građevina, a rok za završetak procesa ističe u novembru 2023. godine.

Ozakonjenje objekata se vrši po zakonu koji je izmenjen i usvojen krajem 2018, a rok za završetak ovog komplikovanog procesa je 6. novembar 2023. godine.

- Popisano je gotovo 100.000 nelegalnih objekata, a do sada je ozakonjeno oko 1.500, dok je oko 40.000 predmeta u obradi, kaže za „Politiku” Vitomir Nedeljković, član Gradskog veća za lokalnu samoupravu.

Prve procene od pre decenije govorile su da u centralnom gradu Šumadije ima oko 16.000 nelegalnih objekata, do kraja 2016. godine popisano je oko 60.000 građevina podignutih bez dozvole, a sada se barata sa brojem od približno 100.000 takvih objekata.

– U pitanju je obiman posao, nedostaju nam ljudi, nisam siguran da će sve biti završeno do predviđenog roka, tim pre što su predmet legalizacije i pomoćni objekti ne samo kuće i zgrade, objašnjava Nedeljković za Politiku.

Prema važećem zakonu, legalizaciji i ozakonjenju osim stambenih jedinica podležu i pomoćni objekti, poput garaža, šupa, ostava, septičkih jama, ograda, bunara, bazena, cisterni za vodu... S druge strane, ne mogu biti legalizovani objekti izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za gradnju, kao što je klizište ili močvarno tle, osim ako se za takve građevine ne pribavi posebna dokumentacija propisana zakonom.

Uz zahtev za legalizaciju, u postupku ozakonjenja potrebno je priložiti dokaz o pravu svojina – vlasnički list, geodetski snimak parcele i tehnički izveštaj o stanju objekta – projekat izvedenog stanja, kao i dokaz o uplaćenoj taksi, čija visina zavisi od veličine građevine.

Legalizacija stambenih i pomoćnih objekata do 100 metara kvadratnih košta 5. 000 dinara, do 200 kvadrata – 15.000 dinara, do 300 kvadrata – 20.000, a preko 300 kvadrata – 50.000 dinara. Ozakonjenje nelegalno sagrađenih komercijalnih objekata višestruko je skuplje, pa tako za objekte do 500 metara kvadratnih treba izdvojiti 250.000 dinara, a onih čija je površina veća od 1.500 kvadrata tri miliona dinara.