Za vlasnike noćnih barova i diskoteka u Kragujevcu biće umanjena lokalna komunalna taksa za isticanje firme za 99 odsto. Ova olakšica odnosiće se za period od 15. marta, a najkasnije do 31. decembra ove godine.

Takođe, ugostiteljima koji su u periodu vanrednog stanja i vanredne situacije, a najkasnije do 1. novembra koristili baštu, biće umanjena visina naknade za korišćenje prostora na javnoj površini. Za period trajanja vanrednog stanja na teritoriji Srbije, od 16. marta do 6. maja, naknada će biti umanjena za 99 odsto, a za vreme trajanja vanredne situacije na teritoriji Kragujevca, od 27. juna pa do ukidanja, a najkasnije do 1. novembra, za 50 odsto.

Prema mišljenju gradskog veća Kragujevca ove mere ublažiće ekonomskih posledica nastale u periodu trajanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca proglašene 27. juna.