Ovoga jutra vodostaj Lepenica je značajno opao, pa je u vodotoku kroz Kragujevac reka ponovo u normali.

Lepenica se povlači, a donjem toku u vrbacima i pored nosećih stubova mostova ostale su velike količine smeća, pre svega plastične ambalaže.

Da podsetimo, što se tiče akumulacija, stanje je stabilno. Nivo vode u Grošnici se popeo za 1,53 metara i do kote preliva ima još 4,13 metara, što znači da je njena popunjenost oko 68 posto

Popunjenost akumulacije Gruža je na oko 75 posto, a situacija je stabilna i na jezeru u Šumaricama gde je nivo vode ispod kote preliva.

A evo i kako je Lepenica izgleda pre dva dana, 4. juna.