Petar Veselinović ponovo je izabran za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. On će ovu funkciju obavljati do prvog septembra 2022. godine.

Petar Veselinović rođen je 1969. godine u Ćupriji. Osnovnu i srednju školu završio je u Rekovcu. Nosilac je dve diplome „Vuk Karadžić”. Školske 1989/1990. godine upisao je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, a diplomirao je 1993. godine.

Magistarski rad pod nazivom „Ekonomski uzroci privrednog kraha i raspada bivše Jugoslavije", odbranio je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj institucionalnih rešenja na razvojne tokove jugoslovenske privrede” odbranio je takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 2002. godine.

Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada prof. dr Petra Veselinovića su: nacionalna ekonomija, tranzicija, regionalni razvoj, globalizacija, ekonomska politika i privredni razvoj.

U svom prvom obraćanju, nakon ponovnog izbora, profesor Veselinović je najavio veoma ambiciozne planove za dalji razvoj Ekonomskog fakulteta, kroz modernizaciju postojećih i akreditaciju potpuno novih studijskih programa iz oblasti Poslovne informatike, na sva tri nivoa studija, kao i velike infrastrukturne radove na Fakultetu iz oblasti javno-privatnog partnerstva na polju energetske efikasnosti i renoviranju amfiteatra.