Na javnim radovima na teritoriji grada Kragujevaca, koji će trajati  4 meseca, biće angažovano 19 lica s invaliditetom i sprovodiće se na 20 lokacija u gradu.

Radovi obuhvataju uklanjanje i sanaciju divljih deponija, čišćenje i održavanje javnih površina na teritoriji grada Kragujevca, uklanjanje korova i samonikle trave pored ivičnjaka, kao i uklanjanje plakata sa stubova javne rasvete i mesta na kojima nije predviđeno lepljenj. Javnim radovima je obuhvaćeno i orezivanje i čišćenje zelenih površina, čišćenje groblja, uređenje bankina, grabuljanje zelenih površina i sakupljanje orezanih grana.

Cilj javnog rada je uklanjanje divljih deponija, čišćenje javnih površina u gradskom i prigradskom području na teritoriji grada Kragujevca, kao i unapređenje zaštite životne sredine i smanjenje količine otpada.

Ove javne radove, u okviru mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini koje partnerski realizuju grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Kragujevcu, sprovodi JKP Šumadija Kragujevac.