U JKP „Vodovod i kanalizacija” jutros je započeo generalni štrajk, a zahtev štrajkača je povećanje zarada, koje prosečno iznose 36.000 dinara.

Sva tri sindikata, od kojih su dva reprezentativna, koja deluju u JKP ovom preduzeću najavili su za  danas potpunu obustavu rada.

Razlozi za pokretanje štrajka, navedeni su u zahtevima, koji su još 16. jula, ispostavljeni gradu  Kragujevcu, kao osnivaču ovog preduzeća i oni predstavljaju iznalaženje modela za povećanje zarada radnicima ovog preduzeća, u uslovima Zakona koji ne dozvoljavaju povećanje zarada.

Sindikati ističu, svoj neravnopravni položaj u odnosu na slična preduzeća u drugim gradovima, jer su im zarade zamrznute na znatno nižem nivou. Takođe, zarade radnika ovog preduzeća niže su i u odnosu na druga preduzeća u gradu.

Sindikati smatraju da bi problem mogao da se reši potpisivanjem Kolektivnog ugovora, kojim bi se dobila mogućnost za stimulacije i pomoć, kako bi se prevazišao period do Nove godine, kada se očekuje ukidanje Zakona koji ograničava rast zarada.

Da podsetimo, socijalno-ekonomski savet Kragujevca, tražio je započinjanje pregovora između sindikata i lokalne samouprave, što je i učinjeno.