Sledeće nedelje počinju radovi na sanaciji pešačkog mosta „Ćiftine ćuprije” preko reke Lepenice.

Iako je bilo planirano da se sa sanacijom mosta počne ranije, grad Kragujevac je uvažio molbu direktora i uprave OŠ „Milutin i Draginja Todorović”, kao i roditelja čija deca pohađaju nastavu u ovoj kragujevačkoj školi i odložio radove do završetka školske godine.

Most će za pešački saobraćaj biti zatvoren u subotu 15. juna, a rok za završetak radova je 45 dana.

Ugovorena vrednost sanacije mosta „Ćiftina ćuprija”, je blizu 11 miliona dinara, a planirano je kompletno uklanjanje prilaznih armirano-betonskih stepeništa sa obe strane mosta i izrada novih sa kvalitetnom oblogom, zatim uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora i izrada nove hidroizolacije i novog asfaltnog završnog sloja.

Predviđeno je i uklanjanje kompletnih konzolnih prepusta sa spoljašnjih strana glavnih nosača, po celoj dužini mosta i izrada novih, a dotrajala i nebezbedna ograda biće zamenjena novom.

Renovirani most na Lepenici biće i osvetljen sa obe strane i to sa po tri kvalitetne led svetiljke na čeličnim stubovima visine četiri metra.