Grad Kragujevac raspisao je Jedinstveni javni konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove, čiji je osnivač grad, za radnu 2020/2021. godinu. Ove godine, u vrtiće PU „Đurđevdan” će moći da se upiše 309 mališana, dok je kapacitet PU „Nada Naumović” 362 dece.

Komisija će počev od ponedeljka, 9. marta, primati zahteve i potrebnu dokumentaciju radnim danima od 9 do 14.30 sati u ulici Prvoslava Stojanovića 10, kancelariji broj 4 (drugi lokal od kancelarije MUP-a PU Kragujevac u Erdogliji), do 7. aprila.

Jedinstveni konkurs za prijem dece u državne vrtiće traje 30 dana i roditelji neće imati mogućnost da u toku godine van konkursa predaju dokumentaciju. Od prošle godine postoji mogućnost podnošenja zahteva za dete koje se rodi tokom trajanja konkursa, s tim što ugovorna obaveza kreće od trenutka kada se steknu uslovi da dete krene u vrtić, odnosno kad dete navrši 6 meseci.

Inače, pored podnošenja zahteva sa neophodnom dokumentacijom lično u navedenoj kancelariji, roditelji mogu da pošalju poštom na adrese za PU „Nada Naumović” - ul. Prvoslava Stojanovića br. 10, lokal 7 ili za PU „Đurđevdan” na adresu Voje Radića br. 3, lokal br.5 ili da podnesu zahtev elektronskim putem, preko portala eUprave Republike Srbije, odnosno dela koji se odnosi na eVrtić.

Najkasnije do 7. maja, 2020. godine, komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje i utvrditi i objaviti Preliminarnu listu bodovanja i rangiranja dece i Preliminarni spisak primljene dece po predškolskim ustanovama i radnim jedinicama, vrtićima, nakon koje eventualne prigovore roditelji mogu da podnesu najkasnije 8 dana.

Zahtevi za prijem dece na celodnevni boravak mogu se preuzeti na internet stranicama grada Kragujevca (www.kragujevac.rs), PU „Nada Naumović“ (www.nadanaumovic.rs), PU „Đurđevdan“ (pudjurdjevdan.edu.rs) ili neposredno u kancelariji br. 4, u ulici Prvoslava Stojanovića broj 10. Kragujevac.