Privatna poliklinika „Kraguj medic” iz Kragujevac oglasila je konkurs za zapošljavanje 2 medicinske sestre tehničara sa IV stepenom stručne spreme, opšteg ili ginekološko akušerskog smera.

Radno iskustvo nije neophodno, ali je obavezan položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca.

Konkurs traje do 31. avgusta. Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu dostaviti na e-mail adresu: ivana.piskulic@nsz.gov.rs.