U Karađorđevoj ulici u Kragujevcu postavljena je platforma za usporavanje saobraćaja. U JKP Šumadiji kažu da je ova platforma postavljena radi povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Platforma sa pešačkim prelazom označena je i solarnim markerima koji omogućuju bolju preglednost saobraćaja u večernjim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Na ovoj lokaciji postavljene su i vibro – trake sa vibrirajućim i zvučnim upozorenjem nailaska na pešački prelaz.

U skladu sa saobraćajnim projektom novog režima saobraćaja u ovoj ulici postavljena je i odgovarajuća vertikalna signalizacija, kao i barijerni stubići radi onemogućavanja nepropisnog parkiranja i ugrožavanja pešačkog saobraćaja.