Visoki savet pravosuđa Srbije raspisao je konkurs za imenovanje sudija porotnika za 112 sudova, objavljeno je na sajtu Visokog saveta.

Sudije porotnici se biraju na mandat od pet godina.

U Apelacionom sudu u Kragujevcu traži se 6 sudija porotnika, Viši sud u Kragujevcu raspisao je konkurs za 21 porotnika, a u osnovnom sudu potrebno je 50 sudija porotnika.

U kragujevačkom Privrednom sudu raspisan je konkurs za 10 porotnika.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više sudova, a pored radne biografije dostavljaju i dokaze o stečenom obrazovanju, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, kao i uverenje o državljanstvu.

Prijave se dostavljaju Visokom savetu sudstva u roku od 15 dana, a poslednji dan za podnošenje je 21. oktobar