Javno stambeno preduzeće Kragujevac donelo je odluku da rok za plaćanje računa sa 20-tog u mesecu pomeri na 28. Novi rok plaćanja stupa na snagu od junskih računa, koji za naplatu dospevaju u julu.

Kako kažu u ovom preduzeću, procenat naplate je visok i u zavisnosti od usluge, se kreće od 80 do 87 procenata. Imajući u vidu činjenicu da se usluge redovno izmiruju, JSP je odlučio da izađe u susret redovnim platišama, pre sve ga penzionerima, i rok za naplatu pomeri za osam dana.