Redovna, 23. sednica gradskog parlamenta grada Kragujevca, zakazana je za petak, 15. marta, sa počekom u 9 sati.

Na prvom zasedanju u ovoj godini najznačajnija tačka o kojoj će odbornici raspravljati je usvajanje Statuta grada Kragujevca, čiji je nacrt dobio saglasnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Statut je koncipiran u 12 poglavlja kojima su definisane nadležnosti grada, finansiranje, akta i organi grada uređeni Zakonom o lokalnoj samoupravi i posebnim zakonima, odnosno sve ono što grad čini.

Na 23. redovnoj sednici, naći će se i predlozi odluka o izradi tri Plana detaljne regulacije i to: Sportskog centra Hipodrom, Severne obilaznice, Železničke pruge Sobovica-Lužnice – krak Batočine u Kragujevcu, čijim će se usvajanjem stvoriti uslovi da se radna zona koja postoji na prostoru Sobovica – Lužnice spoji sa prugom u Batočini.

Odbornici će razmatrati i predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kragujevca, kojom se, radi upisa dece određuju područja za svaku školu na teritoriji grada, a njih je u ovom trenutku 22 sa 39 isturenih odeljenja.

Imajući u vidu da se grad Kragujevac sada nalazi u drugoj kategoriji turističkih mesta u Srbiji i da ova kategorizacija stvara uslov za povećanje boravišne takse, pred odbornicima Skupštine grada naći će se i Predlog Odluke o izmeni odluke o boravišnoj taksi.

Odbornici će na narednoj sednici razmatrati i finansijske planove i izveštaje ustanova kulture i zdravstva.