Račun Višeg sud u Kragujevcu danas nije u blokadi, a poslednji put račun je blokiran juče, 10. januara. Kako je portal Pressek saznao u kragujevačkom Višem sudu, račun je juče u toku dana odblokiran.

Naime, prema pisanju lista Danas, većini sudova u Srbiji su blokirani računi.

Tako je račun Višeg suda u Beogradu u protekle tri godine bio blokiran 1.062 dana, Osnovnog suda u Novom Sadu 1.057 dana, Drugog osnovnog suda u Beogradu 982 dana, a Višeg suda u Kragujevcu 1.006 dana.

U Višem sudu u Kragujevcu, kažu da blokada  njihovog računa nije bila nikad duža od tri dana.

– Najduža blokada računa trajala je tri radna dana. Razlozi za blokadu računa su potraživanja po osnovu oslobađajućih presuda i obustave krivičnih postupaka protiv okrivljenih, kao i potraživanja iz postupka za suđenja u razumnom roku, saopšteno je portalu Pressek u Višem sudu.

Naime, stranke ili njihovi advokati, u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rešenja stiču izvršnu klauzulu i samim tim mogućnost da prinudnim putem izvrše utuženje.

Viši sud ne može da predvidi broj takvih zahteva u jednom danu.

– Nakon što račun bude blokiran, Visoki savet sudstva, nadomesti nedostajuća sredstva, nakon čega Uprava za trezor, automatski odblokira račun suda. Takve blokade uglavnom traju do nekoliko sati, saopšteno je portalu Pressek u Višem sudu.

Problem sa blokadom računa sudova nastao je posle 2014. godine nakon izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Do tih izmena, sudski troškovi su se naplaćivali iz republičkog budžeta. Ministarstvo finansija Srbije pre dva dana je izdalo saopštenje u kojem navode da je suficit budžeta Srbije na kraju oktobra bio 61,1 milijardu dinara.