JSP Kragujevac pokrenulo novu uslugu – dostavu računa elektronskim putem. Aplikacija se nalazi na sajtu ovog preduzeća (Vidi LINK), dostupna je u sekciji E-račun i koristi se jednostavnim popunjavanjem zahteva.

Ukoliko vlasnici imaju u svom posedu više nekretnina, mogu uz navođenje ID prostora, da podnesu jedan zahtev za dobijanje računa za sve nekretnine.

Korisnik usluge je dužan da na odgovarajući način obavesti pružaoca usluge o bilo kakvoj promeni ličnih i identifikacionih podataka navedenih u zahtevu odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od nastale promene. U protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa korisnikom smatraće se da je dostava svih e-pisama od strane pružaoca usluga potrošaču uredno izvršena.

Korisnicima usluge dostave računa elektronskim putem JSP Kragujevac neće dostavljati štampane račune.

Podaci dobijeni na ovaj način koristiće se isključivo za regulisanje međusobnih odnosa između potrošača i pružaoca usluge, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.