Rekonstrukciji posebnog parkirališta „Trg svetog Đorđa”, ispred robne kuće „Beograd” i Suda,  produžena je do 24. maja.

U JKP Šumadija Kragujevac kažu da su radovi produženi zbog nepovoljnih vremenskih uslova i reorganizacije saobraćajnih tokova unutar samog parkirališta.

Da podsetimo, rekonstukcija ovog parkirališta bila je planirana da se završi do 10. maja.

U JKP „Šumadija” kažu da su planirani radovi na nivelisanju, zameni postojećeg sloja asfalta, sadnji nedostajućih sadnica i zameni dotrajalih i bolesnih stabala, kao i radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije.