Studenti Univerziteta u Kragujevcu već od ove godine moći će da studiraju novi program master studija pod nazvom Razvoj kompjuterskih igara. Program će obuhvatiti predmete iz oblasti digitalne umetnosti, narativnih tehnika, razvoja igara, animacije i računarstva.

Novi master program kreiran je u saradnji tri fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i to Filološko-umetničkog, Prirodno-matematičkog i Fakulteta inženjerskih nauka.

Pored profesora sa navedenih fakulteta, na master programu je predviđeno i angažovanje gostujućih predavača sa stranih univerziteta i iz privrede. Polaznici će imati obaveznu stručnu praksu od najmanje osam nedelja u nekoj od softverskih kompanija, partnera Univerziteta u realizaciji master studijskog programa.

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na srodnom studijskom programu iz polja umetnosti ili tehničko-tehnoloških nauka.

Više detalja o programu može se naći na ovom LINK-u.

Inače, master program Univerziteta u Kragujevcu izabran je na javnom pozivu Ministarstva prosvete i nauke za izbor master studijskih programa koji će povezati tehničke i prirodno-matematičke sa umetničkim fakultetima, ali i sa kompanijama koje posluju na tržištu kreativnih industrija. Čitava ideja pokrenuta je na inicijativu organizacije Digitalna Srbija.