Poslednji dan za blagovremenu uplatu prve kvartalne rate godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu je 14. februar, podsećaju iz gradska uprava za javne prihode i inspekcijske poslove grada Kragujevca.

Pozivaju se obveznici poreza na imovinu da blagovremeno izvrše uplatu, kako bi izbegli obračun zakonske zatezne kamate zbog nepoštovanja propisanog roka.

Za potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti Sekretarijatu za javne prihode u ul. Branka Radičevića br. 9, koji prima stranke svakog radnog dana od 8 do 15 sati ili putem poziva na broj telefona 034/356-394, kao i elektronskim putem na e-mail adresu: poresko@kg.org.rs.