Izbori u Sindikalnoj organizaciji „Zastava oružje” održaće se u utorak, 3. decembra. 1.900 Oružara, članova Sindikata, izabraće novog predsednika, kao i svoje predstavnike u sindikalnim organima u narednom petogodišnjem mandatu.

Da podsetimo, kandidati za novog predsednika Sindikalne organizacije „Zastava oružje” su Dragan Ilić, koji je do sada obavljao tu funkciju, kao i Dragan Milosavljević, koji je do sada obavljao funkciju zamenika predsednika Sindikalne organizacije Zastava oružje.