Savez samostalnih sindikata Kragujevca uputio je otvoreno pismo gradonačelniku Nikoli Dašića o pripajanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj i Centra za strna žita. U pismu od gradonačlenika Kragujevac traže odgovore o poslovanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj.  

Pitanja Saveza samostalnih sindikata Kragujevca preosimo u celosti:

- Zašto je Grad pre četiri godine osnovao Centar za poljoprivredu i  ruralni razvoj i da li su se bavili onim što je navedeno kao delatnost, istraživanje  i razvoj u tehničko- tehnološkim naukama.  Da li je to preduzeće bilo šta zaradilo za te četiri godine postojanja?

- Zašto je Grad za ovo preduzeće platio renoviranje poslovnog prostora u Cerovcu i plaća godišnje 1.800.000  dinara na ime zakupa za taj prostor?

- Da li su svi zaposleni u ovom preduzeću članovi vladajućih partija?

- Zašto je Grad preneo ovom preduzeću celokupne robne rezerve u vidu žive stoke, što predstavlja  jedinu imovinu ovog preduzeća?

- Kako će pripajanje tog preduzeća Centru za strna žita sa imovinom od preko dve milijarde dinara i tradicijom od 122 godine da doprinese efikasnijem i boljem radu?

- Zašto osoba koju projektujete kao budućeg direktora obilazi lokalna komunalna preduzeća i traži radna mesta za stalno zaposlene u Centru za strna žita, kada nije na zakonit način moguće promeniti radni status  tih zaposlenih, jer  im se duguju porezi i doprinosi za više od četiri godine, tvrdeći da radnici koji se prikljčuju Centru za strna žita moraju da ostanu da rade.

- Zašto član Gradskog Veća za ravnomerni razvoj grada i sela na sastancima upoređuje  organizaciju svoje privatne  firme sa organizacijom Centra za strna žita ? O čemu više brine? Da li je njegova nadležnost da utvrđuje ko je višak u Centru?

- Da li ste upoznati da Vaš bliski saradnik traži da se ponovo zaposli u Centru za strna žita,  osoba koja je pre tri godine dobrovoljno napustila Centar uz isplatu otpremnine od 300 evra po godini staža?

Kako objašnjavaju u Savezu samostalnih sindikata Kragujevca ova pitanja postavljaju javno zato što je lokalna samouprava odbila zahtev sindikata da razmene stavove o pripajanju ova dva preduzeća.