Od ponedeljka 7. oktobra, u Kragujevcu počinje neophodna sistematska deratizacija na gradskom, prigradskom i seoskom području.

Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa i stručnih službi Grada, zelene neuređene površine, kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska naselja, groblja, gradska deponija Jovanovac, divlje deponije, zatim obale reke Lepenice i ostalih reka i potoka na teritoriji svih mesnih zajednica. Posebno ugrožena mesta i žarišta glodara po potrebi će biti tretirana dva puta.

Uništavanje pacova i miševa izvešće se zvanično registrovanim preparatom koji je dozvoljen za upotrebu i biće postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.

Ova akcija sprovodiće se u kontinuitetu 30 dana, jer je to najbolja mera kojom se populacija glodara smanjuje za 70 procenata.

Iz Gradske uprave pozivaju građane da omoguće pristup podrumskim prostorijama i dvorištima, kao i da prethodno uklone otpatke iz podrumskih i tavanskih prostorija kako bi se sistematska deratizacija uspešno obavila.

Da bi nakon završenog terenskog posla akcija imala maksimalan efekat, građani koji su tokom vršenja deratizacije bili odsutni, mogu se obratiti mesnim zajednicama na čijoj teritoriji imaju prebivalište, kako bi naknadno bio izvršen izlazak na teren i postavljen preparat.