27. redovna sednica gradskog parlamenta zakazana je za petak, 13. septembar.

Među najznačajnijim tačkama, koje će se naći na dnevnom redu, je Predlog oduke o izmeni Odluke o osnivanju Slobodne zone Šumadija. Odluka se menja u delu obuhvata Slobodne carinske zone. Pet hektara, koliko je predviđeno prvobitnom odlukom sada se povećava za još toliko, tako da će površina nove zone koja se osniva u Kragujevcu iznositi deset hektara.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o boravišnoj taksi u gradu Kragujevcu koja se usklađuje sa Zakonom o ugostiteljstvu. Boravišna taksa u gradu Kragujevcu iznosiće 100 dinara, a odlukom se definišu način obračuna i plaćanja za fizička lica – pružaoce ugostiteljskih usluga smeštaja izdavanjem soba i ostalih smeštajnih kapaciteta turistima.

Na dnevnom redu biće i Predlog odluke o konverziji potraživanja grada Kragujevca u trajni ulog u kapitalu „Simpo” AD Vranje. To se čini na osnovu zaključka Vlade Srbije prema kome jedinice lokalne samouprave koje imaju potraživanja prema određenim kompanijama, taj dug konvertuju u trajni ulog odnosno trajni kapital u tim privrednim subjektima.

Na sednici će se razmatrati statusne promene nekoliko privrednih subjekata čiji je osnivač grad, a koje su u skladu sa osnivačkim aktom tih pravnih lica, zatim finansijski planovi kao i njihove izmene zbog raspodele dobiti ostavrene u prethodnoj godini.

Direktan prenos sednice Skupštine grada od 9 sati može da se prati na zvaničnom Jutjub kanalu Skupštine grada.