Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 2020/21 godini biće mesta za upis ukupno 3.676 studenata na osnovnim studijama. Od tog broja 2.403 mesta planirano je za upis studenata koji će se školovati na teret budžeta, dok je još 1.273 mesta odvojeno za samofinansirajuće studente.

Takođe, na master akademske studije u školskoj 2020/21 godini biće mesta za 1.945 studenata. Od tog broja 563 će biti na budžetu, a 1.382 samofinansirajućih.

Za doktorske studije ima 351 mesto za buduće doktore nauka, i to 64 na budžetu, a 287 samofinansirajućih.

Specijalističke akademske studije upisaće 48 studenata.

Senat Univerziteta u Kragujevcu doneo je i odluku o visini školarina. Najviše novca za studiranje o svom trošku moraće da izdvoje studenti Filološko umetničkog fakulteta u Kragujevcu, koji će učiti na Odseku za primenjenu i likovnu umetnost – 170.000 dinara.