Nenad Đorđević, diplomirani istoričar iz Kragujevca, biće smenjen sa dužnosti direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu, ukoliko se odbornici Skupštine grada saglase sa predlogom koji je stavljen na dnevni red.

Smenu Đorđevića predložio je Upravni odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu.

Na sedinici Upravnog odbora Narodnog muzeja, održanoj krajem avgusta, zaključeno je da dokumenta koja idu ka osnivaču kasne, iz čega proizilazi da direktor zanemaruje i nesavesno obavlja svoju dužnost.

U dopisu koji je podnet odbornicima skupštine grada takođe se navodi da je predsednik upravnog odbora podneo krivičnu prijavu protiv Đorđevića, jer je navodno njegov potpis falsifikovan na finansijskom planu ustanove.

Đorđević je završio Filozofski fakultet u Beogradu. Radio je kao profesor istorije u Prvoj i Drugoj kragujevačkoj gimnaziji.

Od 2001. do 2004. godine, bio je direktor Spomen-parka „Kragujevački oktobar“, a vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida od 2002. do 2013. godine, te kustos-istoričar u Spomen-parku „Kragujevački oktobar“. Bio je šef muzejske službe u Spomen-parku od 2014. do 2015. godine.

Za direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu postavljen je 2015. godine.

Ukoliko se odbornici saglase sa predlogom za razrešenje, što je više nego izvesno, na sednici koja se održava 13. septembra biće postavljen vd direktora. Ovu funkciju obavljaće Miloš Jurišić, diplomirani arheolog iz Kragujevca.