Učenici srednjih škola u Kragujevcu eKG karticu mogu produžiti od ponedeljka, 26. avgusta, u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj. U GAS-u podsećaju da za srednjoškolce eKG kartica važi do 30. septembra.

Od dokumentacije je potrebno sledeće: eKG kartica, zdravstvena knjižica ili lična karta na uvid,   overena potvrda koju izdaje škola (da je učenik upisao školsku 2019/2020.godinu)

Za učenike koji prvi put izrađuju eKG karticu potrebna je sledeća dokumentacija: zdravstvena knjižica ili lična karta na uvid, overena potvrda da je upisana školska 2019/2020. godina.