Agencija za privredne registre pokrenule je prinudnu likvidaciju nad Zavodom za zaštitu radnika Zastava. Ovim postupkom su ugrožena radna mesta oko 180 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i kvalitet lečenja desetina hiljada radnika i penzionera.

Grad Kragujevac je jedini vlasnik ove Zdravstvene ustanove, koja je ranije bila u vlasništvu grupe „Zastava vozila”.

Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvo za portal Pressek je rekla da je Grad podneo dopis Ministarstvu zdravlja o preuzimanju radnika. Prema njenim rečima, to znači da će gotovo svi radnici preći u kragujevački Dom zdravlja, ukoliko Ministarstvo da pozitivan odgovor.

- Nema razloga da odgovor bude negativan, kaže Gordana Damnjanović.

Razlog za likvidaciju je nepodnošenje završnog računa za 2015, 2016 i 2017. godinu. Dat je rok od 90 dana, da se ovaj nedostatak otkloni, odnosno preda završni račun, ali to nije učinjeno.

Zašto nije u gradskoj upravi nemaju odgovor. 

Gordana Damnjanović kaže da prilikom preuzimanja vlasništva nad Zastavinom ambulantom grad nije imao takve informacije.

Na pitanje da li će neko odgovarati za nemar i nepostupanje, Gordana Damnjanović nije mogla da da odgovor.

Sa druge strane, Jugoslav Ristić,predsednik Savezu samostalnih sindikata Kragujevca kaže da je očigledna namera da se zatvori ovaj zdravstveni centar.

- Ta ideja nije nova, ali je početkom novog milenijuma sprečena od tada uticajnih Zastavinih sindikata, kaže Jugoslav Ristić.

- Zar postoji očigledniji dokaz o nameri? Verujemo da bi javni tužilac trebao da utvrdi da li u ovom nepostupanju ima elemenata krivičnog dela, dodaju u Savezu samostalnih sindikata.

Odgovor Ministarstva zdravlja na dopis iz Kragujevca, odnosno konačna sudbina zaposlenih u Zastavinoj ambulanti znače se do kraja ove nedelje.