Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac sprovodi online anketu šta Kragujevčani misle o njihovim uslugama. U ovom preduzeću kažu da cilj ankete da se poboljša kvalitet usluga.

- Pozivamo Kragujevčane da učestvuju u anketiranju i da nam primedbama, predlozima i sugestijama pomognu da zajednički doprinesemo kvalitetnijem i efikasnijem poslovanju, ističu u JKP Šumadija.

Inače, ova anketa ima 17 pitanja, a Kragujevčani mogu ocenama od 1 do 5 da ocene, između ostalog održavanje javnih površina, puteva i ulica, upravljanje gradskim grobljima, dimničarske usluge, prevoz putnika, parkiranje u gradu...

Anketa je dostupna na sajtu i društvenim mrežama preduzeća do 27. decembra ove godine. (Vidi LINK)