U svakom taksiju, na vidno istaknutom mestu, mora da se nalazi cenovnik utvrđen od strane Gradskog veća, važeća taksi dozvola za vozača, kao i broj telefona na koji građani mogu da prijave pritužbe za pruženu taksi uslugu.

Ova odluka navedena je u novom Aktu o primeni propisa iz oblasti taksi prevoza, koju je donela Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

Ovim dokumentom koji se odnosi na primenu zakona i propisa grada Kragujevca iz oblasti taksi prevoza definiše se šta u taksi vozilu mora da se nalazi tokom obavljanja taksi prevoza.

Na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i gradske Odluke o taksi prevozu, uslugu prevoza na teritoriji grada Kragujevca taksi prevoznik može da obavlja samo na osnovu važećeg odobrenja izdatog od strane Gradske uprave za privredu.

Fotokopija odobrenja ili odobrenje u elektronskom obliku, pored važeće taksi dozvole za vozilo i potvrde o baždarenom taksimetru neki su od dokumenata, koji za vreme obavljanja taksi prevoza svako vozilo mora da ima.