Stanje na branama je zadovoljavajuće, a vodosnabdevannje Kragujevca nije i neće biti ugroženo, zaključaj je Štaba za vanredne situacije, nakon upozorenja na moguću pojavu veće količine padavina.

- Bez obzira na to, neprekidnim dežurstvima i monitoringom, pratiće se situacija na mostovima i rekama, naročito na kritičnim tačkama, kazao je komandant Štaba i gradonačelnik Radomir Nikolić.

To se pre svega odnosi na stari Železnički most u Ilinoj vodi, zatim u naselju Lekina bara, u ulici Save Kovačevića i naselju Petrovac, gde kišna kanalizacija ne može da primi veliku količinu vode.

Pored nasipa, vodostaja i stanja na mostovima, posebno će se nadgledati i klizišta. Mehanizacija je spremna, a na zalihama ima dovoljno džakova sa peskom. Ukoliko dođe do eventualnih poplava, za zbrinjavanje uroženog stanovništa spremna je hala Šumadija sajma odnosno hala Jezero.

U poslednje četiri godine, grad Kragujevac i JVP „Srbijavode”, svako u okviru svojih nadležnosti, intenzivno su radili na uređenju i održavanju vodotokova prvog i drugog reda.

U četvorogodišnjem periodu grad Kragujevca uložio je značajna sredstva, nešto preko 40 miliona dinara, a ove godine u budžetu grada za te namene predviđeno je 4,7 miliona.

Zahvaljujući radovima na čišćenju i uređenju korita vodotokova drugog reda, od 2015. godine na teritoriji grada prilikom većih padavina nije bilo ozbiljnijih problema.