Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu uputio je molbu svim političkim akterima u Srbiji da svoju borbu izmeste van Univerziteta na politička borilišta, jer pominjanje bilo koje diplome, bez dokaza, ruši integritetu Univerziteta i svih koji ga čine.

Naime, kako se navodu u saopštenju Studentskog parlamenta, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, a samim tim i Univerzitet, trpe svakodnevni medijski pritisak zbog događaja koji su obeležili 2006. i 2007. godinu, a koji izazivaju stid i kod studenata i kod profesora koji su vredno i pošteno radili na promovisanju znanja i pravih vrednosti.

- Uvereni smo da će pravosudni organi i univerzitetske komisije doneti pravičan stav koji je u skladu sa Zakonom i principima akademske čestitosti, navode u ovoj organizaciji.

Takođe, u saopštenju se dodaje da ne žele da dozvole da se zbog pojedinaca zanemaruje njihov rad, diplome stavljaju pod lupu, a stručnost i profesionalnost profesora nipodaštava.