Sindikalna organizacija Zastava oružje u Kragujevcu osudila je sve učestalije pritiske na radnike fabrike kako bi se iščlanili iz tog Sindikata i pristupili Industrijskom sindikatu, a koji, kako tvrde, vrši predsednik Nadzornog odbora Ivica Marjanović. Indistrijski sindikat pak negira ovakve navode, i poziva radnike da im prijave bilo kakav vid pritiska koji trpe.

U Sindikalnoj organizaciji Zastava oružja koju predvodi Dragan Ilić kažu da se “veliki broj radnika žali na teror koji se ogleda u ucenjivanju i pritisku da svoja prava neće moći da ostvare ukoliko se ne iščlane iz Samostalnog sindikata”.

- Veliki broj rukovodećeg kadra se poziva u kasnim večernjim satima, sa pretnjama da moraju da se iščlane iz našeg Sindikata, što je nedopustivo i u suprotnosti je sa domaćim i međunarodnim pravom. Država Srbija je potpisnik Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine, gde je nedvosmisleno predviđeno da se „niko ne može primorati da pripada nekom udruženju“, dodaju u sindiklnoj organizaciji Zastava oružje.

Sindikat je o ovom problemu već upozoravao Vladu Republike Srbije i Ministarstvo odbrane u više navrata i, ukoliko se nastavi sa daljim pokušajima razbijanja Sindikata Zastava oružje u Kragujevcu, kao i daljim šikaniranjem i terorom radnika, organizovaćemo oblike radničkog otpora i protesta zbog nezabeleženog ponašanja kršenja sindikalnih sloboda od strane Vlade Republike Srbije oličene u predsedniku Nadzornog odbora Ivici Marjanoviću.

Sa druge strane, u Industrijskom sindikatu koji predvodi Dragan Milosavljević kažu da oni ne maltretiraju zaposlene da se iščlane iz druge sindikalne organizacije. Takođe, pozivaju radnike kragujevačke fabrike da ukoliko trpe bilo kakav vid torture od Industrijskog sindikata da im se obrate kako bi bili obeštećeni i moralno i u velikom novčanom iznosu.

Oni traže od Samostalnog sindikata da idućih dana javno na oglasnim tablama i u medijima objavi imena zaposlenih koji su na bilo koji način pretrpeli teror, ucenjivanje i pritisak, a u vezi sa novoformiranim Industrijskim sindikatom i ako postoji ijedan takav zaposleni Industrijski sindikat će se javno suočiti sa njim i snositi sve posledice.