Ovogodišnji dobitnik Svetosavke nagrade za životno delo, koju dodeljuje Univerzitet u Kragujevcu, je prof. dr Ivan Gutman.  

Tokom svoje karijere Ivan Gutman objavio je više od 1.400 naučnih radova i oko 300 stručnih radova. Na njihovoj izradi sarađivao je sa 770 kolega iz zemlje i inostranstva.

- Pored desetak radova monografskog i revijskog karaktera napisao je i šest knjiga objavljenih kod renomiranih izdavača u inostranstvu. Radovi su mu citirani preko 30.000 puta u naučnim radovima drugih autora i preko 5.100 puta u više od 460 knjiga i udžbenika, stoji između ostalog u obrazloženju komisije za dodelu Svetosavske nagrade.

Ivan Gutman je rođen 2. septembra 1947. godine u Somboru, gde je završio osnovnu i srednju školu. Potom upisuje Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, grupa hemija. Studije završava u roku sa prosečnom ocenom 10. Kraće vreme je bio honorarni asistent na istom fakultetu.

U periodu od 1971. do 1977. godine  bio je član Grupe za teorijsku hemiju Instituta „Ruđer Bošković”, u Zagrebu, napredujući od zvanja asistenta-pripravnika do višeg-asistenta. Magistrirao je na Univerzitetu u Zagrebu, 1973. godine, iz oblasti teorijske organske hemije. Te godine je iz iste oblasti i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, zaposlio se 1977. godine i na njemu radio sve do odlaska u penziju 2012. godine. U zvanje redovnog profesora biran je 1984. godine.

Nakon penzionisanja, oktobra 2012. godine, postaje emeritus profesor na istom fakultetu.

Izvodio je nastavu iz više predmeta iz oblasti fizičke, kompjuterske i teorijske hemije. Na PMF-u u Kragujevcu je od proleća 1981. godine organizovao seminar „Matematičke metode u hemiji“ koji je radio aktivno i bez prekida sve do proleća 2006. godine. U okviru ovog seminara održano je više od 1.000 predavanja domaćih i stranih naučnika.

Član je SANU od 1988. godine, a redovni član od 1997. godine.