Poreska uprava Republike Srbije je primila ukupno 29.810 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza građana koji su u 2022. godini ostvarili prihod ceći od 3.719.376 dinara. Među njima je 629 onih koji žive u Kragujevcu i okolini.

Najveći broj prijava, očekivano, i ove godine podneto je od fizičkih lica u nadležnosti Odseka  za koordinaciju poreske kontrole Beograd - ukupno 19.914.

U Novom Sadu ih ima 3.896, a u Nišu 1.053.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima  kreću se u rasponu od 100 do 800 miliona dinara.

Milionske prihode najčešće su prijavljivali menadžeri, direktori, inženjeri, ekonomisti i pravnici.

Od ukupnog broja prijavljenih obveznika 91 odsto je muškog pola.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su lane stvarili dohodak veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji.