Gradska uprava obaveštava osnovne škole i roditelje na teritoriji grada Kragujevca da je počeo upis dece u prvi razred osnovne škole u školskoj 2019/2020. godini. U prvi razred osnovne škole u školskoj 2019/2020. godini upisuju se sva deca rođena od 01. marta 2012. godine do 28. februara 2013. godine.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece Doma zdravlja Kragujevac sprovodi pregled i vakcinaciju dece za polazak u osnovnu školu. Pregled i vakcinacija dece za upis u prvi razred osnovne škole obavljaće se kod izabranog pedijatra u dečijim dispanzerima i to:

u Centralnom dečijem dispanzeru (kontakt tel. 370–132)

u Dečijem dispanzeru – ogranak Aerodrom (kontakt tel. 370–138)

u Dečijem dispanzeru – ogranak Bresnica (kontakt tel. 381–400)

u Dečijem dispanzeru – ogranak Stanovo (kontakt tel. 323–052)

Potvrdu o zdravstvenom pregledu i vakcinaciji deteta roditelji dostavljaju prilikom upisa deteta. Obaveštenje o datumu i postupku ispitivanja deteta koje obavljaju psiholog i pedagog škole, kao i obaveštenje o datumu upisa, roditelji će dobiti neposredno u školi u koju dete upisuju.