U preventivne mere odbrane od poplava, u ovoj godini, na teritoriji grada Kragujevca, uloženo je 11,2 miliona dinara, rečeno je na sednici Štaba za vanredne situacije.

Pored ostalog, sprovedene su preventivne mere čišćenja i uređenja propusta, odvodnih kanala i vodotokova drugog reda.

Regulisano je staro korito reke Uglješnice, Bresničkog, Divostinskog, Kozujevačkog i Vinjištanskog potoka, očišćeno korito reke Jasenice u dužini od 3.000 metara i regulisano korito Lepenice u dužini od 2.700 metara.

Godinu je zbog obilnih padavina obeležilo reaktiviranje starih i pojava novih klizišta, kao i šteta na usevima nakon olujnog nevremena, 13. juna, na području Masloševa i Stragara, gde je procenjena šteta u iznosu od 60,2 miliona dinara.

Građanima koji su tokom godine pretrpeli štetu usled požara, poplava, udara groma, klizišta i olujnog vetra za saniranje posledica isplaćeno je 6,4 miliona dinara.

U narednoj godini, rečeno je na sednici Štaba za vanredne situacije, prioritet je usvajanje operativnog plana odbrane od poplava kao i plana zaštite i spasavanja.