U jednoj od lekcija u udžbeniku iz geografije za 6. razred osnovne škole, iz koga između ostalog uče i kragujevački đaci, žene su okrovljene za pad nataliteta. U pitanju je izdanje kuće Novi Logos, odobreno od Ministarstva prosvete i štampano u 35.500 primeraka

Među kragujevačkim školama koje koriste ovaj udžbenik su, na primer, „Radoje Domanović“ i „Svetozar Marković“.

Diskriminatorna rečenica koja se u njemu nalazi glasi: „U razvijenim zemljama stopa nataliteta je niska, jer je položaj žena u društvu u 20. veku znatno poboljšan”.

Stranka moderne Srbije oglasila se ovim povodom saopštenjem u kome se zahteva od ministra prosvete, Mladena Šarčevića, da naloži hitno povlačenje iz upotrebe

- Ovo nije prvi primer da se u obrazovnom sistemu Republike Srbije, kao sredstvo učenja, našao udžbenik koji podstiče stereotipna mišljenja i ponašanja i diskriminatorne stavove prema različitim društvenim grupama, smatraju u ovoj stranci.

Rodno zasnovana diskriminacija, širenje mizoginije, odnosno mržnje prema osobama ženskog pola, koje neretko dovodi do različitih vrsta nasilja prema devojčicama i ženama nedopustivo je za obrazovni sistem zemlje koja se deklarativno zalaže da poštovanje ljudskih prava i negovanje evropskih vrednosti.

Ovako nesmotrena rečenica, kao i ostatak teksta u pasusu, višestruko su opasni za formiranje stavova kod dece uzrasta između 12 i 13 godina.

Kada je po zakonu moguće povući udžbenik iz upotrebe

Udžbenik se povlači iz upotrebe u slučaju:

1) da nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom;

2) da je pravosnažnom sudskom odlukom utvrđena povreda autorskog prava iz člana 33. ovog zakona;

3) da izdavač ne obezbedi izabrani udžbenik prema iskazanim potrebama škola, u skladu sa ovim zakonom;

4) da je tokom korišćenja određenog udžbenika procenjeno da se njegovom upotrebom ne obezbeđuje ostvarivanje ciljeva i ishoda obrazovanja i vaspitanja.

Ceo pasus je napisan tako da ne pruža samo statističke činjenice, već se vrednosno određuje prema stopi nataliteta razvijenih zapadnih zemalja, tako što etiketira žene kao glavni uzrok smanjene stope nataliteta i navodi da je mnogima važnija karijera nego fomiranje porodice, smatraju u Stranci moderne Srbije.

- Podsećamo ministra da živimo u zemlji u kojoj je fenomen femicida veoma izražen i da je samo u 2019. godini javnost upoznata sa 29 ubistava žena. Ono što je potrebno deci usaditi kroz obrazovni sistem je negovanje tolerancije i poštovanje različitosti i prava na izbor, što zahteva ozbiljnu i stručnu kontrolu sadržaja svih udžbenika koji su zvanično odobreni za korišćenje u nastavi, navodi se u saopštenju Stranke moderne Srbije.

Koja je procedura odobravanja udžbenika

Zakon o udžbenicima predvideo je do detalja procedure odobravanja udžbenika za osnovne I srednje škole. Da bi jedan udžbenik bio odobren za korišćenje izdavač najpre mora Ministarstvu prosvete da podnese zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika.

U okviru zahteva podnosi se i elaborate, koji sadrži tri stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika koju daje recenzentska komisija izdavača.  Recenzentska komisija ima najmanje tri člana iz reda stručnjaka za odgovarajuću oblast za koju se dostavlja rukopis udžbenika, pri čemu jedan obavezno mora da bude iz redova nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.

Nakon toga, stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika daje komisija koju iz reda zaposlenih obrazuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odnosno Pokrajinski zavod.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu stručnu ocenu u roku od 60 dana od dana prijema rukopisa od strane Ministarstva.

Na osnovu ocene stručne ocene komisije, ministar, odnosno pokrajinski sekretar u roku od osam dana donosi rešenje o prihvatanju ili odbijanju rukopisa udžbenika.

Ministar odobrava rukopis udžbenika na predlog Zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja, ako je sproveden postupak ekspertize rukopisa udžbenika.

Udžbenik koji je odobren u skladu sa ovim zakonom do 1. februara, uvršćuje se u Katalog udžbenika i može se koristiti u narednoj školskoj godini.

Škola iz Kataloga udžbenika bira udžbenik za svaki predmet u svakom razredu, o čemu obaveštava Savet roditelja.

Odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ima I nakon toga obavezu da kontinuirano prati kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.