Vanredna situacija, koja je proglašena u utorak 4. juna, u Kragujevcu je ukinuta. Štab za vanredne situacije je nakon razmatranja izveštaja o stanju na terenu i prognoze RHMZ-a Srbije, koja je povoljna u narednom periodu, odlučio da se vanredna situacija ukine.  

U toku ove nedelje primljeno je preko 1.200 poziva građana za intervencijama, a samo u JKP „Vodovod i kanalizacija” registrovano je 250 zahteva od kojih je 160 rešeno.

- Imamo nekoliko kritičnih tačaka gde je bilo štete – u Trešnjevaku je, recimo, Grošnička reka odnela put na tri mesta, a voda je odnela i most na Kozujevačkom potoku. Naše vode su bujične, a velika količina padavina, zbog natopljene zemlje, završila je u vodotokovima. Lepenica je rešena 70-tih godina, tako da nismo imali rizik od poplave u gradu, ali je problem nastao nizvodno prema Cvetojevcu, rekao je Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca.

On je dodao da zajedno sa JP „Srbijavode”, grad Kragujevac radi na tome da se nastavi sanacija i regulacija korita Lepenice, u dužini od 4,2 kilometra kroz Cvetojevac do Batočine.

- Što Lepenica bude protočnija u Batočini, manje će vode da se vrati na teritoriju Kragujevca tako da ćemo zajedno sa njima raditi na uređenju korita reke i kroz njihov atar, istakao je Nikolić.

Kako je rečeno na sednici Štaba, vodosnabdevanje je uredno, ispunjenost akumulacije Grošnica je 95 posto, Gruže oko 82 posto, a situacija je stabilna i na brani u Šumaricama.

Osim sanacije posledica, Centralna komisija za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama, formirala je potkomisije koje već od danas izlaze na teren.

To su komisije za popis štete na infraskturkturi i mostovima, dve komisije za stambene objekte građana, komisija za procenu šteta na poljoprivredi, komisija koja će obilaziti klizišta i vodotokove i komisija za privredu i objekte javne namene.