U privatne vrtiće moći će da se upišu i deca koja su na rangranju imala manje od 29 bodova. U 13 privatnih vrtića mesta ima za ukupno 576 dečaka i devojčica.

Najviše mesta ima u vrtićima „Akvica” - 95, „Čili i Vili” – 90. Slede „Jagodica Bobica” sa 67, pa „Vini Pu” i „Aviončić” sa po 60 slobodnih meta te „Jabuka” (56 mesta). U vrtićima „Beli anđeo” i „Mali Princ” ima mesta za po 33 dečaka i devojčica.  U „Drugarstvu” je slobodno 17, „Iskrici” 21, „Pandi” 13,  „Šumskoj vili” 17 i u vrtiću „Vrabac” 14 mesta.

Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti roditelji treba podnesu Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2019/20. godinu najkasnije do 25. decembra.

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili uzeti lično, a predaje se neposredno Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti u Kragujevcu, Ulica Cara Lazara 15, kancelarija broj 12.

Pravo po podnetim Zahtevima priznavaće se počev od januara 2020. godine, a raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova sa uslovima, objaviće se istovremeno sa ovim pozivom na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 034/302 288.