Kragujevčani će ubuduće informacije koliko duguju za porez, te koliko su već platili, moći da dobiju i preko interneta.

Naime, uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije u Kragujevcu, poreskim obveznicima je omogućeno, da preko interneta izvrše uvid u evidenciju utvrđenih poreskih obaveza i izvršenih uplata po tom osnovu.

Radi pristupanja upitu stanja preko interneta, potrebno je da poreski obveznik lično dođe u kancelariju broj 108 Gradske poreske uprave, Ulica Branka Radičevića broj 9, gde će popuniti obrazac zahteva za otvaranje korisničkog naloga. Nakon toga će odmah dobiti korisničko ime i lozinku, kojima će biti omogućen pristup analitičkoj kartici, odnosno stanju na računima poreskih obaveza.

Poreskim obveznicima je omogućeno i da elektronskim potpisom preko E-uprave, upitom stanja izvrše uvid u stanje na računima poreskih obaveza, kao i da elektronskim putem podnesu poreske prijave.